HPV-vaccine til drenge, KORT FRIST

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen vurdere, om drenge bør tilbydes gratis HPV-vaccination. I forbindelse med dette arbejde nedsættes en følgegruppe. DSKO vil gerne udpege en onkolog med viden og interesse for spørgsmålet til denne følgegruppe. Første møde er 23.2. kl  12-15 og andet møde 11.4. kl 12-16.

Interesserede bedes skrive til sekretaer@dsko.org senest 11.2.2018.