Velkommen til DKSO’s nye hjemmeside

Kræftpatienternes læger, onkologerne, får nu en ny hjemmeside. Den skal underbygge missionen om ”Den bedste behandling af hver enkelt kræftpatient”.

Onkologen kan vejlede om alle aspekter af kræft med særligt fokus på medicinsk behandling, stråleterapi og lindrende/understøttende behandling. Kvaliteten og resultaterne bliver hele tiden forbedret ved forskning, og både viden og færdigheder spredes gennem videreuddannelsen af nye onkologer. DSKO præger også fremtiden ved at udpege specialister til nationale udvalg, råd, nævn og grupper.

Den nye hjemmeside skal støtte DSKO i at opnå den bedste kræftbehandling gennem forskning, uddannelse og prægning af fremtiden – brug den flittigt!

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

FACEBOOK


Selskabets medlemmer kan følge nedenstående link og tilmelde sig selskabets facebookgruppe. Her vil det være muligt at bidrage med opslag og kommentarer til interne faglige debatter.


Gå til Facebook gruppe

KONTAKT


Formand Lars Henrik Jensen
formand@dsko.org / president@dsko.org

Sekretær Niels Viggo Jensen:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org