Gen- eller nyudpegning af en formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. lungekræft

DSKO skal udpege/genudpege formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 21/1

Læs om Habilitetspolitik her

Læs vejledning i udfyldelse af habilitetserklæring her