Forskningstræning

Kursus i forskningstræning 2022-23. Region Øst (Modul 2)

Læger i hoveduddannelsesforløb i klinisk onkologi

Før man påbegynder dette modul, skal man have gennemgået det ikke-specialespecifikke Modul 1 af kursus i forskningstræning (se: https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-forskningstraening.aspx). Modul 2 vil bestå af omkring 33 % katedral undervisning, 33 % workshop og 33 % individuelt superviseret projektarbejde.

Første del af kurset vil blive afholdt i uge 45 den 7.-9. november 2022 på Rigshospitalet. Anden del afholdes i uge 3 d. 16.-18. januar 2023 på Herlev Hospital.

Udgifter til transport og ophold afholdes af ansættelsessted, kursister sørger selv for kost.

I perioden 10.11.22 – 15.01.23 skal hver kursist arbejde videre på sit projekt med støtte fra vejleder og i overensstemmelse med projektbeskrivelse og tidsplan. I løbet af perioden skal kursisten fritages for klinisk arbejde i sammenlagt 10 arbejdsdage for i stedet at arbejde på projektet. Tid og sted for disse forskningsdage samt disponering af indsatsen bør nøje aftales med vejleder, der ved passende supervision bør sikre sig, at den knapt tilmålte tid udnyttes så optimalt som muligt.

Statusrapport: Inden delkursus 2 (deadline 14. januar 2021) sender kursist (med støtte fra vejleder) en statusrapport på projektet tilføjet ønsker om specifikke emner, man ønsker undervisning i / gennemgang af i forbindelse med delkursus 2.

Kurset afsluttes med præsentation af projekt (poster eller foredrag) i forbindelse med DSKOs årsmøde marts 2023 (dato ikke udmeldt) på ??. Alle skal endvidere præsentere deres projekt i form af en PowerPoint præsentation for kolleger i deres respektive afdelinger.

Der er max. 12 pladser på kurset. Ansøgere med hoveduddannelsesforløb i region Øst prioriteres.

Kursister skal senest 28. oktober 2022 indsende en kort synopsis om deres projekt samt forslag til vejleder.

Tilmelding til det samlede kursus senest 1. oktober til:

Christian Maare på chrma@regionh.dk