Forskningstræning

Hvis du har en akademisk grad eller har gennemført sidestillet aktivitet, skal du ikke deltage i forskningstræning, men alene ansøge din videreuddannelsesregion om fritagelse. Det kan så blive aktuelt at medvirke som vejleder for en kursist, der skal gennemføre forskningstræning.
Hvis du ikke fritages, skal du indenfor det første år deltage i regionens grundmodul (se videreuddannelsesregionens hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk,  www.videreuddannelsen-syd.dk og www.laegeuddannelsen.dk).

Dernæst skal du tilmelde dig modul 2, som gennemføres i både Vestdanmark og Østdanmark (du skal koordinere med din uddannelsesansvarlige overlæge).

Se program for kursus i Øst her.

Se program for kursus i Vest her.

Se kursusbeskrivelse m.m. under Hoveduddannelseskurser.

Se invitation til Forskningstræningskursus 2019-2020 her