Forskningstræning

Kursus i forskningstræning modul 2, for læger i hoveduddannelsesforløb i klinisk onkologi
(der ikke har ph.d.-grad eller tilsvarende) 2021-2022

 

Kurset er nu fuldt booket

Kursus er i to dele og foregår på Odense Universitetshospital, 1.-3. december 2021 & 23-25. marts 2022.

I perioden mellem delkursus 1 og 2 skal hver kursist arbejde videre på sit projekt med støtte fra vejleder. I løbet af perioden kan kursisten (hvis det ønskes) fritages for klinisk arbejde i sammenlagt 10 arbejdsdage for i stedet at arbejde på projektet. Tid og sted for disse forskningsdage samt disponering af indsatsen aftales med vejleder og arbejdsplads. Da der kun er knap 3 måneder mellem delkursus 1 og 2 kan det være en fordel sammen med vejleder at have påbegyndt dataindsamling, litteratursøgning og udarbejdelse af projektplan allerede inden start på delkursus 1. HUSK: at undersøge om der skal søges tilladelse i forbindelse med projektet.

Kurset afsluttes med præsentation af projekt (poster eller foredrag) ved DSKO’s årsmøde 2022. Alle skal endvidere mundtligt præsentere deres projekt i deres respektive afdelinger.
Optagelse på modul 2 kræver at man har gennemført og bestået modul 1. Optagelse sker efter ”først-tilmølle” princippet. Kursus oprettes ved 8 tilmeldte, der vil maksimalt være 12 deltagere.

Tilmelding til det samlede kursus senest mandag den 13. september 2021.

Kursister skal desuden senest den 1. november 2019 indsende en kort synopsis på projektet samt navn og arbejdsadresse på vejleder (som du selv vælger i samråd med din kliniske vejleder).

Al tilmelding/tilbagemelding til Rikke.Dahlrot@rsyd.dk

Det forventes, at kurset kan afholdes fysisk og der vil kun være mulighed for virtuel deltagelse, hvis det fortsat anbefales af sundhedsmyndighederne.