Forskningstræning

Hvis du har en akademisk grad eller har gennemført sidestillet aktivitet, skal du ikke deltage i forskningstræning, men alene ansøge din videreuddannelsesregion om fritagelse. Det kan så blive aktuelt at medvirke som vejleder for en kursist, der skal gennemføre forskningstræning.
Hvis du ikke fritages, skal du indenfor det første år deltage i regionens grundmodul (se videreuddannelsesregionens hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk,  www.videreuddannelsen-syd.dk og www.laegeuddannelsen.dk).

Dernæst skal du tilmelde dig modul 2, som gennemføres i både Vestdanmark og Østdanmark (du skal koordinere med din uddannelsesansvarlige overlæge).

Se program for kursus i Øst her.

Se program for kursus i Vest her.

Se kursusbeskrivelse m.m. under Hoveduddannelseskurser.

Se invitation til Forskningstræningskursus 2019-2020 her

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org