Formand til fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund

DSKO skal indstille en formand til ovenstående udvalg og interesserede bedes melde tilbage til formand Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org senest 10.12.2017 (bemærk kort tidsfrist).

Der bedes medsendt denne habilitetserklæring.

Link til Medicinrådets habilitetspolitik og tidsforbrug for formand:

http://medicinraadet.dk/media/4892/habilitetspolitik-godkendt-290317-web.pdf

http://medicinraadet.dk/om-medicinraadet/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

FACEBOOK


Selskabets medlemmer kan følge nedenstående link og tilmelde sig selskabets facebookgruppe. Her vil det være muligt at bidrage med opslag og kommentarer til interne faglige debatter.


Gå til Facebook gruppe

KONTAKT


Formand Lars Henrik Jensen
formand@dsko.org / president@dsko.org

Sekretær Niels Viggo Jensen:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org