Formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen

DSKO skal indstille en ny formand til dette udvalg. Kort motivation bedes sendt til formand@dsko.org senest 1.5.2019.

Der står mere om arbejdet, tidsforbrug og habilitet på: https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org