Forespørgsel vedr. repræsentant til DMCG-gruppen

DSKO skal udpege en repræsentant fra region Midt/Nord til DaRenCa

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 21/5