Europæisk oversigt over behandlingen af hjernemetastaser fra lungecancer

EORTC Lung Cancer Group Young Investigators har lavet en europæisk opgørelse over screening og behandling af hjernemetastaser fra NSCLC. Her vises nogle tankevækkende forskelle.

Yngre onkologer (<40 år) med interesse for lungecancer kan kontakte Levy Antonin: Antonin.LEVY@gustaveroussy.fr, hvis man gerne vil vide mere om gruppen og engagere sig i et europæiske samarbejde.

European Journal of Cancer 93 (2018) 37-46

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804918300819

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org