Europæisk oversigt over behandlingen af hjernemetastaser fra lungecancer

EORTC Lung Cancer Group Young Investigators har lavet en europæisk opgørelse over screening og behandling af hjernemetastaser fra NSCLC. Her vises nogle tankevækkende forskelle.

Yngre onkologer (<40 år) med interesse for lungecancer kan kontakte Levy Antonin: Antonin.LEVY@gustaveroussy.fr, hvis man gerne vil vide mere om gruppen og engagere sig i et europæiske samarbejde.

European Journal of Cancer 93 (2018) 37-46

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804918300819