DSKO’s reselegat 2018

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi opslår igen i år, et antal rejselegater af max. 100.000 kr.
Legaterne kan søges til støtte med henblik på at gennemfører et længerevarende ophold ved en
udenlandsk kræftbehandlingsinstitution. Der kan enten være tale om ansættelse på en klinisk
afdeling eller ophold ved en klinisk forskningsenhed.

Ved længerevarende, forstås en ansættelse eller ophold på minimum 3 måneder.

Der skal foreligge en bekræftelse fra den udenlandske institution på, at opholdet kan gennemføres.

Ansøgningsfrist 2. maj 2018

Læs mere her