DSKOs høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

DSKOs høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven, lovændring L213 vedtaget 31/5 2018

Se høringssvaret her