DSKO støtter Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) i arbejdet med at opnå autorisation