DSKO søger ny(e) delkursusleder(e) til H-kursus i Medicinsk Kræftbehandling

DSKO søger ny(e) delkursusleder(e) til H-kursus i  Medicinsk Kræftbehandling

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 9/11

Se mere om kurset her