DSKO skal udpege medlemmer til etablering af Stråleterapigruppe under DLG (Dansk Lymfom Gruppe)

Der skal udpeges en repræsentant for hvert center, der behandler patienter med lymfom med stråleterapi og en repræsentant fra Dansk Center fra Partikelterapi med erfaring for behandling af lymfom.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 28/5