DSKO skal udpege medlem fra Herlev/Rigshospitalet til DPCGs styregruppe

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 7/12