DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr nyrekræft

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets  fagudvalget vedr nyrekræft

Interesserede bedes kontakt formand@dsko.org seneste 11/11