DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr leverkræft

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr leverkræft

Interesserede bedes kontakt formand@dsko.org seneste 11/11