DSKO skal udpege en repræsentant

DSKO skal udpege en repræsentant til  ”Arbejdsgruppe for revision af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft’ og Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype”
Der er planlagt tre møder i arbejdsgruppen på følgende dage i 2019/2020:

  1. møde: 27. september 2019 kl. 11:00-14:00
  2. møde: 9. december 2019 kl. 11:00-14:00
  3. møde: 26. februar 2020 kl. 11:00-14:00

Bemærk at habilitetserklæring skal indsendes samtidig med udpegningen via dette link

https://www.sst.dk/da/Om-os/Strategi-og-grundlag/Habilitet/Udfyld-habilitetserklaering?isAdvisor=yes&council={6FE43444-4451-4B7C-86C5-ABA3704F05F1}

Interesserede bedes sende kort ansøgning til formand@dsko.org senest 8/7-19