DSKO skal udpege en repræsentant for medicinsk onkologi til UEMS

DSKO skal udpege en repræsentant for medicinsk onkologi til European Union for Medical Specialists (UEMS).

Repræsentantens primære rolle er observatør af, at det der foregår på EU plan ikke stikker af fra "den danske model". Arbejdsmængden er begrænset - og afhængig af engagement. Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 1/12 2019.

Lægeforeningen er medlem af UEMS - sammenslutningen af speciallæger i Europa.

Du kan finde information om UEMS på deres hjemmeside: www.uems.eu , hvor der også er link til de forskellige specialistsektioners hjemmesider.

Læs også UEMS’ statutter og "Rules of procedures" for UEMS' sektioner og boards. Explanatory Notes, som er et uddybende notat om UEMS struktur, er også informativt.

FAS afholder hvert år et møde for alle danske repræsentanter i UEMS-regi. I tilknytning til mødet tilbydes desuden et “introduktionskursus”, specielt for nyvalgte, hvor det formelle grundlag for UEMS’ arbejde gennemgås.

Mødet afholdes normalt i januar måned. Mødet i 2019 blev afholdt tirsdag den 15. januar 2019, og du kan finde program og oplæg fra årsmødet på hjemmesiden (https://www.laeger.dk/uems)
Dato for 2020-mødet er fastlagt til onsdag den 15. januar fra kl. 15.30-19. Intro-kursus for nye repræsentanter fra kl. 13.00.

På FAS' hjemmeside: https://www.laeger.dk/uems kan du også læse om det økonomiske tilskud, som ydes til sektionens deltagelse i UEMS-møder.
Der er også information om udpegningsprocedure, samt en oversigt over alle danske UEMS-repræsentanter (listen opdateres jævnligt).