DSKO skal udpege en onkolog til arbejdsgruppe vedr pakkeforløb for lymfeknudekræft og CLL