DSKO skal udpege 2 repræsentanter til DGCG samt 1 repræsentant til DGCGs Trofoblastgruppe

DGCG har to ledige pladser i bestyrelsen til hhv.
-1 onkolog fra Herlev Hospital
-1 onkolog fra Aarhus Universitetshospital

DGCGs Trofoblastgruppe søger en interesseret onkolog til en ledig plads i gruppen

Interesserede bedes inden 30. juli sende en kortfattet ansøgning med CV til formand@dsko.org