DSKO skal udpege 2 repræsentanter til DGCG samt 1 repræsentant til DGCGs Trofoblastgruppe

DGCG har to ledige pladser i bestyrelsen til hhv.
-1 onkolog fra Herlev Hospital
-1 onkolog fra Aarhus Universitetshospital

DGCGs Trofoblastgruppe søger en interesseret onkolog til en ledig plads i gruppen

Interesserede bedes inden 30. juli sende en kortfattet ansøgning med CV til formand@dsko.org

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org