DSKO skal udpege 2 medlemmer til en arbejdsgruppe vedr DPD-mangel

DSKO skal udpege 2 medlemmer til en arbejdsgruppe vedr DPD-mangel

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 9/7