DSKO skal indstille sagkyndige i onkologi til Styrelsen for Patientklager

DSKO skal indstille sagkyndige i onkologi til Styrelsen for patientklager, det drejer sig særligt om en onkolog med viden indenfor mave/tarm kræft

Henvendelse til formand@dsko.org senest 15/8