DSKO skal indstille en sagkyndig i onkologi til Styrelsen for Patientklager

DSKO skal indstille en sagkyndig i onkologi til Styrelsen for patientklager, gerne fra region Midt, Syd eller Nord

Se mere her

Henvendelse til formand@dsko.org senest 28/9