DSKO repræsentant til Arbejdsgruppe vedr. anbefalinger for børnepalliation

Der planlægges 3 møder: 4. april kl. 10.00-14.00, 16. maj kl. 12.00-16.00 og 15. august 2018 kl. 12.00-16.00. Kommissorium fremgår af dette link. Interesserede bedes sende kort begrundelse til lars.henrik.jensen@rsyd.dk senest 18. marts 2018.