DSKO repræsentant, medicinsk cannabis

I forbindelse med udmøntningen af to satspuljer vedr. forsøgsordning med medicinsk cannabis, skal der etableres en følgegruppe. Samme følgegruppe vil deltage ved udmøntning af begge puljer. Lægemiddelstyrelsen ønsker en repræsentant for DSKO.

Her følger link til yderligere oplysninger og habilitetserklæring, som interesserede bedes indsende til lars.henrik.jensen@rsyd.dk senest 20.1.2018.

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

SENESTE TWEETSe alle tweets

KONTAKT


Formand Lars Henrik Jensen
formand@dsko.org / president@dsko.org

Sekretær Niels Viggo Jensen:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org