DSKO repræsentant, medicinsk cannabis

I forbindelse med udmøntningen af to satspuljer vedr. forsøgsordning med medicinsk cannabis, skal der etableres en følgegruppe. Samme følgegruppe vil deltage ved udmøntning af begge puljer. Lægemiddelstyrelsen ønsker en repræsentant for DSKO.

Her følger link til yderligere oplysninger og habilitetserklæring, som interesserede bedes indsende til lars.henrik.jensen@rsyd.dk senest 20.1.2018.