DSKO repræsentant, arbejdsgruppe om vertebroplastik

Dansk Rygkirurgisk Selskab har fået støtte fra Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en National Klinisk Retningslinje for perkutan vertebroplastik til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen.
I den forbindelse ønskes en repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi til den tværfaglige repræsentanter. Interesserede medlemmer bedes skrive til formand Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org senest 24.10.2018