DSKO repræsentant, arbejdsgruppe om vertebroplastik

Dansk Rygkirurgisk Selskab har fået støtte fra Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en National Klinisk Retningslinje for perkutan vertebroplastik til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen.
I den forbindelse ønskes en repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi til den tværfaglige repræsentanter. Interesserede medlemmer bedes skrive til formand Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org senest 24.10.2018

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org