DSKO Indkaldelse til Generalforsamling 21. marts 2019

Kære DSKO medlemmer

Hermed dagsorden til generalforsamling der afholdes på DSKOs årsmøde den 21. marts 2019. Der er 2 ordinære bestyrelsesposter på valg, samt 2 suppleantpladser.

Bemærk at indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen (formand eller sekretær) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

DSKOs bestyrelse

 

Se dagsordenen her