DSKO: Det administrative dominerer ny specialeplan

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) ærgrer sig over, at selskabet ikke er blevet involveret mere i processen omkring den nye specialeplan.

Planen har været undervejs i nogle år, og til at begynde med udpegede DSKO tre onkologer, der sad med i det første udvalg, der lagde de overordnede rammer for specialeplanen. Herefter har onkologerne dog langt hen ad vejen været hægtet af processen, fortæller DSKO’s formand Lars Henrik Jensen.

Se hele artiklen her