DPCG

DSKO skal udpege en repræsentant fra onkologisk afdeling til Styregruppen for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG).

Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 4.4.2019