DKOO

Danske Kliniske Onkologers Organisation

Det er DKOO's formål at sikre gode arbejdsforhold for foreningens medlemmer.
Foreningens mærkesager er godt arbejdsmiljø, gode og trygge arbejdsforhold,
aflønning af merarbejde, seniorordninger for foreningens seniore medlemmer,
acceptable kontorforhold mv.

DKOO hed indtil april 2010 Danske Onkologers Organisation (DOO), men DOO tog
navneforandring og ændrede vedtægter, så foreningen nu dækker alle fagets
speciallæger - herunder også speciallæger i medicinsk onkologi. Alle
speciallæger indenfor området kan nu optages som medlemmer af foreningen.

DKOO indkaldelse til generalforsamling 2020

Link til DKOO Vedtægter

Link til referat fra generalforsamling 12. april 2018
Link til referat fra generalforsamling 23. marts 2017
Link til referat fra generalforsamling 7. april 2016
Link til referat fra generalforsamling 16. april 2015
Link til referat fra generalforsamling 27. marts 2014

Link til DKOO survey 2013 - "Betydning af kræftpakkeforløb"
Link til DKOO survey 2014 - "DKOO Survey om merarbejdsaftaler"

 

Bestyrelsen

Fahimeh Andersen, Hillerød (formand)

Niels Viggo Jensen, OUH (sekretær)

Henriette Lindberg, Herlev (kasserer)

Anita Gothelf, RH

Jim Stenfatt Larsen, Roskilde

 

Kontakt

Jim Stenfatt Larsen:
jsla@regionsjaelland.dk

 

Medlemsskab

Helle Jensen:
helle.anita.jensen@rsyd.dk