Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi holder How-to kursus om arbejde i fagudvalg i Medicinrådet

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi afholder et kursus 1. – 2. februar 2018 med emnet ”Arbejde i Fagudvalg under Medicinrådet”.

Se betingelser for deltagelse og tilmelding mm. her