Dansk Anal Cancer Gruppe DACG

DSKO skal udpege en formand til DACG. Interesserede bedes sende et kort motiveret oplæg til formand Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org senest 8.9.2017