Arkiv for Seneste nyt kategorien

DSKOs årsmøde 2023

DSKO's årsmøde afholdes i Kolding den 23.-25. marts 2023 – sæt kryds i kalenderen, og følg med på siden her

 

Nuancering af udmelding fra Dagens Medicin uge 18

I forlængelse af udmelding i Dagens Medicin, mener vi i DSKO at der er behov for at nuancere udmeldingen.

I DSKO mener vi at det er vigtigt at holde fokus på hvad vi ønsker at opnå ved vaccination;

Vi mener at hovedformålet med at vaccinere er at hindre alvorlig COVID, indlæggelser og død.

Vi ved at vaccinen ikke giver 100% beskyttelse.

Vi er ikke bekendt med at der er publicerede studier der viser sammenhæng mellem antistoftitre og alvorlig COVID, indlæggelser og død på patienter med kræft.

Det er relevant at undersøge antistoftitre for såvel raske som patienter med anden sygdom, herunder kræft. Det har akademisk interesse, men må nødvendigvis holdes op imod antal tilfælde af inficerede, symptomatiske, alvorligt syge, indlagte og døde. Denne sammenhæng må dokumenteres inden man kan konkludere at et givent antistofrespons er sufficient eller insufficient til at hindre COVID. Derudover må grænseværdien for et sufficient antistofrespons dokumenteres.

Antistofrespons kan ikke stå alene, særligt ikke i forhold til en virus infektion hvor T-celleresponset må forventes at have en vigtig betydning for elimination af virus. I en nyligt publiceret artikel beskrives at sammenhæng mellem antistof respons og T-cellerespons ikke er entydigt.

På de til dato publicerede data, mener vi ikke at der er grundlag for at indføre måling af antistoftitre eller ekstra vaccination. Tværtimod mener vi at værdien af at mange patienter med kræft er vaccinerede bør udnyttes og at patienternes livskvalitet skal optimeres ved tiltagende social kontakt og fysisk aktivitet – naturligvis under de kendte anbefalinger med afstand og håndsprit.

Vi mener at de patienter der ikke kan præstere immunrespons er bedst beskyttet gennem herd immunity.

Vi kan supplere med at vi i DSKO ikke har oplysninger om at der er set alvorlige tilfælde af COVID blandt vaccinerede kræftpatienter.

Det skal bemærkes at vi her udelukkende forholder os til patienter med solide cancere og ikke hæmatologiske sygdomme.

Status under corona-pandemien

Patientbehandling

Under corona-pandemien har de onkologiske afdelinger sikret behandlingen af danske kræftpatienter. Der har været lagt et stort arbejde i at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og samtidig sikre at den onkologiske behandling er givet rettidigt og sikkert.

Nogle patientkontakter har været omlagt til telefonkonsultation. Det har været nødvendigt, men i nogle tilfælde ikke optimalt. Den logistiske ændring med behov for telefonkontakter, har givet mulighed for at gentænke patientkontakten og vil i nogle klinikker kunne anvendes til veldefinerede patientpopulationer i fremtiden. Videokonsultationer vil også kunne bruges i nogle situationer. Det er dog vigtigt at disse redskaber ikke bruges til at overbooke eller presse tiderne.

På de onkologiske sengeafsnit har det været en balancegang at opretholde besøgsforbuddet, under samtidig hensyntagen til svært syge eller døende patienter - og deres pårørende. Vi er fortsat underlagt besøgsrestriktioner, som vi efterlever efter bedste evne.

Den protokollerede behandling har kun kortvarigt, eller slet ikke, været påvirket af pandemien.

Uddannelse

Selvom alle forårets obligatoriske uddannelseskurser måtte aflyses eller udskydes, forventer de uddannelsesansvarlige overlæger at, så godt som, alle uddannelsessøgende opnår at få opfyldt målbeskrivelsens kompetencer.

Ph.d.- studerende

DSKOs bestyrelse er opmærksom på at nogle Ph.d.- studerende har været inddraget i corona-beredskabet, uden at økonomi og tidsplan er blevet tilsvarende forlænget.

Årsmøde og generalforsamling

Årsmødet og generalforsamlingen måtte desværre aflyses. Der blev 25/5 afholdt virtuel generalforsamling med overholdelse af DSKOs love. Vi håber at kunne afholde vanligt årsmøde og generalforsamling i 2021 (22.-24. april).

Vi fortsætter arbejdet

Selvom det i Danmark aktuelt er lykkedes at holde smittetallet nogenlunde nede, vil det være en fortsat udfordring i dagligdagen at opretholde behandlingstilbud og samtidig undgå smitte af vores patienter og personale. Danske onkologer fortsætter dette arbejde.

Årsmøde 2019

DSKO holder årsmøde på Nyborg Strand 21.-22. marts 2019. MR vejledt strålebehandling, dosering og senfølger af adjuverende kemoterapi, patientansvarlig læge og meget mere.

 

Læs mere i kalenderen

Onkologiprisen 2018 går til Anders Bonde Jensen

Ved DSKOs årsmøde på Nyborg Strand blev professor, overlæge, ph.d. Anders Bonde Jensen kåret som årets modtager af Onkologiprisen.

Det var et velbesøgt årsmøde med over 180 deltagere. Emner strakte sig fra big data i radioterapien over understøttende behandling og til den fremtidige efteruddannelse. Yderligere fremlagde en stribe yngre onkologer egne forskningsresultater enten ved foredrag eller posterfremvisning.