Arkiv for Nyhed kategorien

Promotional Exchange with Pain360

Pain360 is an innovative, multidisciplinary medical event, covering contemporary, holistic techniques and approaches to pain management and treatment, taught by experienced experts at the top of their field.

The Congress will include practical workshops, hands-on trainings and scientific sessions discussing the lastes innovations in pain science, providing essential knowledge and experience to professionals dealing with any kind of pain, enabling them to acquire the skills in pain management needed to benefit the lives of their patients.

Help us bridge the gap between pain disciplines and revolutionise the pain field by joining the 1st Pain360 Congress in Vienna, Austria between 1-3 December 2021 for 3 exciting days of insightful education, hands-on trainings, shared knowledge, collaboration and inspiration.

Learn more at pain-360.org

Vælg Klogt: Giv input til unødvendig behandling

Giv input til unødvendig behandling

Så er det nu I kan fortælle, hvad vi ikke længere behøver gøre i det danske sundhedsvæsen fordi det er unødvendigt. Det kan være arbejdsgange, procedurer, undersøgelser eller behandlinger, som er spild og ikke gavner patienterne.

Vær med til at sætte et solidt aftryk på Vælg Klogt i Danmark, så vi holder op med at gøre det, der ikke er nødvendigt. I stedet kan vi bruge ressourcerne, hvor de kommer patienterne til gavn.

Brug for inspiration?
Her er et par anbefalinger på jeres område fra internationale Choosing Wisely-organisationer. Det er blot eksempler til inspiration, som ikke nødvendigvis er relevante i en dansk kontekst:

Unngå undersøkelser som billeddiagnostikk, blodprøver, scopier etc hos kreftpasienter når sannsynligheten for behandlingsmessig konsekvens er lav.

Don’t perform routine PET-CT in the initial staging of localized colon or rectal cancer or as part of routine surveillance for patients who have been curatively treated for colon or rectal cancer

Send dit input til formand@dsko.org senest 18/6

Nationalt Genom Center – Udpegning af medlemmer til specialistnetværk vedr. Uhelbredelig kræft – frist 21. juni

DSKO skal indstille onkologer til udpegning til NGC’s specialistnetværk vedr. uhelbredelig kræft

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org med kort motiveret ansøgning og CV, senest 17/6

Der skal udpeges ;

…klinisk faglige eksperter fra de afdelinger, der har ansvar for behandling af patienter i den/de relevante patientgrupper, eller hvor det skønnes relevant for den pågældende patientgruppe at udpege faglige eksperter fra samarbejdende afdelinger. De udpegende medlemmer bør, hvor det er muligt, repræsentere forskellige regioner og bør, om muligt, ikke være fra samme afdeling. De udpegede medlemmer skal have erfaring i brug af omfattende genetiske test i patientbehandling, jf. kommissoriet side 2.

Første møde i specialistnetværket for Uhelbredelig kræft er 7. september kl. 13.30-15.30 (introduktion), andet møde 6. oktober kl. 13.30-15.30 – begge møder er virtuelle.

Læs udpegningsbrevet her

Læs kommissoriet her

Spørgeskema om stråleterapi til ældre

You are invited to participate in a research study to assess radiation oncologist’s awareness of guidelines regarding geriatric assessment (GA), clinical practice on the use of GA and perceptions of barriers to using GA when treating patients ≥ 65 years old with cancer.  This study is open to radiation oncologists, or clinical oncologists who provide radiation therapy for older adults with cancer aged 65 years and over. 

Your participation is voluntary and you do not have to take part. If you agree to take part, your participation will involve completing an anonymous online survey to evaluate your clinical practice. No personal data will be collected and all responses will remain anonymous. The data from this project will not be shared with others and will be used for the purposes outlined in this study only. The survey should take you no longer than 10 minutes to complete.  

Further information about the study can be found in the participant information leaflet attached.  Here is a link to the anonymous online survey:

https://nursingandmidwifery.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3Ct6osC7BUy96dM

Ethical approval has been granted for this project from the Faculty of Health Sciences Research Ethics Committee, Trinity College Dublin.  If you have any questions about this research you can contact: Dr. Anita O’Donovan, Discipline of Radiation Therapy, Trinity College, Dublin 2. Email: anita.odonovan@tcd.ie

The deadline is Friday the 4th of June please for your response.

Invitation til indstilling af emner til Lærings- og Kvalitetsteams

Projekter til nationalt Lærings- og Kvalitetsteams
DSKO kan indstille projekter til nationalt Lærings- og Kvalitetsteams. Vi modtager derfor gerne henvendelser med forslag til dette senest 1/8, på formand@dsko.org.
Derefter kan der, efter aftale, udformes endelig indstilling

Læs Invitation til indstilling af nye projekter til nationalt Lærings- og
Kvalitetsteams og skabelon til indstilling her

Læs velkomstfolder til LKT 2021 her

Læs "Værd at vide før indstilling af emner til nationale Lærings- og kvalitetsteams" her

Nuancering af udmelding fra Dagens Medicin uge 18

I forlængelse af udmelding i Dagens Medicin, mener vi i DSKO at der er behov for at nuancere udmeldingen.

I DSKO mener vi at det er vigtigt at holde fokus på hvad vi ønsker at opnå ved vaccination;

Vi mener at hovedformålet med at vaccinere er at hindre alvorlig COVID, indlæggelser og død.

Vi ved at vaccinen ikke giver 100% beskyttelse.

Vi er ikke bekendt med at der er publicerede studier der viser sammenhæng mellem antistoftitre og alvorlig COVID, indlæggelser og død på patienter med kræft.

Det er relevant at undersøge antistoftitre for såvel raske som patienter med anden sygdom, herunder kræft. Det har akademisk interesse, men må nødvendigvis holdes op imod antal tilfælde af inficerede, symptomatiske, alvorligt syge, indlagte og døde. Denne sammenhæng må dokumenteres inden man kan konkludere at et givent antistofrespons er sufficient eller insufficient til at hindre COVID. Derudover må grænseværdien for et sufficient antistofrespons dokumenteres.

Antistofrespons kan ikke stå alene, særligt ikke i forhold til en virus infektion hvor T-celleresponset må forventes at have en vigtig betydning for elimination af virus. I en nyligt publiceret artikel beskrives at sammenhæng mellem antistof respons og T-cellerespons ikke er entydigt.

På de til dato publicerede data, mener vi ikke at der er grundlag for at indføre måling af antistoftitre eller ekstra vaccination. Tværtimod mener vi at værdien af at mange patienter med kræft er vaccinerede bør udnyttes og at patienternes livskvalitet skal optimeres ved tiltagende social kontakt og fysisk aktivitet – naturligvis under de kendte anbefalinger med afstand og håndsprit.

Vi mener at de patienter der ikke kan præstere immunrespons er bedst beskyttet gennem herd immunity.

Vi kan supplere med at vi i DSKO ikke har oplysninger om at der er set alvorlige tilfælde af COVID blandt vaccinerede kræftpatienter.

Det skal bemærkes at vi her udelukkende forholder os til patienter med solide cancere og ikke hæmatologiske sygdomme.