Arkiv for Nyhed kategorien

Udvalgte præsentationer på DSKO årsmødet 2017

Tillykke med de flotte udvalgte præsentationer på DSKO årsmødet 2017

PP-O 1: "Stereotactic radiation therapy of cerebral metastases in patients with breast cancer. Clinical spectrum and prognosis"

PP-O 2: "Heterogeneity of miRNA expression in localized prostate cancer with clinico-pathological correlations"

PP-O 3: "Feasibility of preference-driven dose plan optimization to support shared decision making in anal cancer radiotherapy"

PP-O 4: "Copenhagen prospective personalized oncology (CoPPO): Genomic profiling to select patients for phase 1 trials"

PP-O 5: "Multigene expression profile for predicting efficacy of cisplatin and vinorelbine in non-small cell lung cancer"

PP-O 6: "Calcium electroporation for treatment of cutaneous metastases; a randomized double-blinded phase II study, comparing the effect of calcium electroporation with electrochemotherapy"

Opdaterede retningslinjer for henvisning af patienter til protonterapi i udlandet

Rapport: Henvisning af patienter til partikelbestråling i udlandet

Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)

Dansk Sundheds Institut har i Analyse af de økonomiske, organisatoriske og patientrelaterede konsekvenser

og forudsætninger ved indførelse af partikelterapi i Danmark anslået, at 27-53 danske patienter årligt med

fordel vil kunne behandles med partikelterapi frem for fotonbaseret stråleterapi baseret på det aktuelle

evidensgrundlag [1]. Strategisk business case vedrørende etablering af et anlæg til partikelterapi til

behandling af kræftpatienter i Danmark antager, at det årlige antal andrager 200, når et dansk center er

etableret og driftsklart i 2018 [2]. Det forventes, at antallet vil stige med tiden.

Se hele rapporten her

Arbejdsgruppe vedr. opdatering af NKR behandling af hjernemetastaser

DSKO skal udpege 2 onkologer til arbejdsgruppe vedr. opdatering af NKR behandling af hjernemetastaser.

Der afholdes 2 møder i arbejdsgruppen: 12. juni kl. 10-13 og 29. august kl. 10-16.

Repræsentanterne skal have specifikt sundhedsfagligt kendskab til behandling af hjernemetastaser, og det er en fordel, hvis de er vant til at arbejde evidensbaseret.

Der skal godkendes en habilitetserklæring, hvor deltagelse i f.eks. advisory borads ikke accepteres. Se vedhæftede.

Interesserede bedes senest 20.6.2017 (BEMÆRK opdateret dato) sende kort motivation til Lars Henrik Jensen formand@dsko.org

Se mere her

 

DSKO: Det administrative dominerer ny specialeplan

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) ærgrer sig over, at selskabet ikke er blevet involveret mere i processen omkring den nye specialeplan.

Planen har været undervejs i nogle år, og til at begynde med udpegede DSKO tre onkologer, der sad med i det første udvalg, der lagde de overordnede rammer for specialeplanen. Herefter har onkologerne dog langt hen ad vejen været hægtet af processen, fortæller DSKO’s formand Lars Henrik Jensen.

Se hele artiklen her

Ledig post i DGCG’s bestyrelse

DSKO skal udpege et medlem til en ledig bestyrelsespost i Dansk Selskab for Gynækologisk Onkologi (DGCG).

Interesserede DSKO-medlemmer bedes henvende sig til formanden Lars Henrik Jensen med en kort motiveret begrundelse senest d. 2 maj 2017 på mail formand@dsko.org

Arbejdsgruppe – Sundhedsstyrelsen Eksperimentel kirurgi

DSKO har mulighed for at indstille et eller flere medlemmer til arbejdsgruppe vedrørende etablering af eksperimentelle kirurgiske centre, som anført i nedenstående uddrag af brev fra LVS.

Interesserede DSKO-medlemmer bedes henvende sig til formanden Lars Henrik Jensen med en kor motiveret begrundelse senest d. 20. februar 2017

formand@dsko.org

 

Til de videnskabelige selskaber og sekretariater

LVS har modtaget denne anmodning om indstillinger fra Sundhedsstyrelsen. Baggrunden er, at der skal etableres kirurgiske eksperimentelle centre.

Formålet med projektet er ”at styrke erfaringsopsamlingen og tilbuddet om eksperimentel kirurgisk behandling i Danmark, og sikre en høj international kvalitet i kræftkirurgien og ensartet udbredelse af nye behandlingsformer”

LVS skal indstille 10  personer som ifølge kommissoriet har konkret, klinisk og videnskabelig erfaring med kirurgisk og eksperimentel behandling af kræftpatienter og som kan bidrage med generel rådgivning på tværs af specialerne.
Herefter vil Sundhedsstyrelsen udpege 5 på en sådan måde, at den samlede arbejdsgruppe får den ønskede faglige og geografiske sammensætning.

LVS skal på denne baggrund derfor bede om indstillinger til denne proces – hvor LVS altså har indstillingsretten, men hvor udpegningen foretages af Sundhedsstyrelsen.

Det gælder som altid, når man repræsenterer LVS, at man skal være indstillet på at repræsentere bredt og ikke udelukkende egne eller lokale interesser.

 

Links til 

Udpegningsbrev 

Kommissorium

DSKO’s rejselegat 2017

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi opslår igen i år, 5 rejselegater á max. 100.000,- kr.

Legaterne kan søges til støtte med henblik på at gennemfører et længerevarende (minimum 3 måneder) ophold ved en udenlandsk kræftbehandlingsinstitution.

Legatet kan søges af personer beskæftiget ved kliniske afdelinger i Danmark, hvis hovedområde er kræftbehandling.
Både læger, fysikere, sygeplejersker og andet sundhedspersonale kan søge.

Ansøgningsfrist 1. maj 2017

Se opslag her

Medlemmer til DLCG og DNOG

Udpegning til DMCGerne: DLCG og DNOG

DSKO’s bestyrelse skal udpege to repræsentanter til Dansk Lunge Cancer Gruppe.
Udpegningen gælder for 2 år.

Desuden skal der udpeges en repræsentant fra Århus til Dansk NeuroOnkologisk Gruppe.
Denne udpegning er for 4 år.

Alle skal repræsentere DSKO bredt og skal orientere DSKO’s bestyrelse om væsentlige emner.

Interesserede bedes sende en kort begrundelse til DSKO’s formand formand@dsko.org

Ansøgningsfrist 29.12.2016
Med venlig hilsen
Lars Henrik Jensen
Formand DSKO

Ny formand

DSKO's bestyrelse har valgt overlæge ph.d Lars Henrik Jensen, onkologisk afdeling Vejle, til ny formand.

Han afløser Ulrik Lassen, Rigshospitalet, der fortsætter som næstformand.