Arkiv for Nyhed kategorien

Ophold i England med international forskning?

Ten Clinical Research International Fellowships in the Departments of Medical Oncology & Haematology

 • Breast cancer
 • Colorectal cancer
 • Experimental Cancer Medicine Team (phase I)
 • Gynaecological cancers
 • Haematology
 • Hepatopancreaticobiliary and Neuroendocrine tumours
 • Lung cancer
 • Lymphoma
 • Renal cancer
 • Upper-gastrointestinal cancer

Se mere her

Formand for Medicinrådets fagudvalg for tarmkræft

DSKO skal indstille en ny formand til dette udvalg.

Habilitetspolitikken fremgår af: http://medicinraadet.dk/media/4892/habilitetspolitik-godkendt-290317-web.pdf

Det forventede tidsforbrug fremgår af: http://www.medicinraadet.dk/om-medicinraadet/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

Interesserede bedes udfylde og sende habilitetserklæring til DSKO formand lars.henrik.jensen@rsyd.dk senest 6. april 2018.

 

Find habilitetserklæringen her

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Kære DSKO medlemmer

Hermed dagsorden til generalforsamling der afholdes på DSKOs årsmøde den 12. april 2018. Der er fem bestyrelsesposter på valg.

Bemærk at indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen (formand eller sekretær) i hænde senest 2 uger før (29. marts).

På vegne af bestyrelsen

DSKO bestyrelsesmedlem og sekretær

Andreas Carus

Der oprettes ekstra hold I-kursus i stråleterapi

Grundet et større antal uddannelseslæger i intro-stillinger har vi besluttet, at oprette et ekstra hold I-kursus i stråleterapi i starten af juni måned 2018:

Uge 24 - Mandag d. 11. juni og tirsdag d. 12. juni

TILMELDING ER ÅBEN NU.

Udover ovennævnte ekstra hold, fastholder vi vores allerede planlagte I-kursusperioder i stråleterapi:

 1. +15. marts – er fuldt tegnet
 2. og 27. september
 3. og 13. december

Vi ser frem til Jeres tilmelding til juni-holdet.

Europæisk oversigt over behandlingen af hjernemetastaser fra lungecancer

EORTC Lung Cancer Group Young Investigators har lavet en europæisk opgørelse over screening og behandling af hjernemetastaser fra NSCLC. Her vises nogle tankevækkende forskelle.

Yngre onkologer (<40 år) med interesse for lungecancer kan kontakte Levy Antonin: Antonin.LEVY@gustaveroussy.fr, hvis man gerne vil vide mere om gruppen og engagere sig i et europæiske samarbejde.

European Journal of Cancer 93 (2018) 37-46

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804918300819

HPV-vaccine til drenge, KORT FRIST

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen vurdere, om drenge bør tilbydes gratis HPV-vaccination. I forbindelse med dette arbejde nedsættes en følgegruppe. DSKO vil gerne udpege en onkolog med viden og interesse for spørgsmålet til denne følgegruppe. Første møde er 23.2. kl  12-15 og andet møde 11.4. kl 12-16.

Interesserede bedes skrive til sekretaer@dsko.org senest 11.2.2018.

DSKO’s reselegat 2018

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi opslår igen i år, et antal rejselegater af max. 100.000 kr.
Legaterne kan søges til støtte med henblik på at gennemfører et længerevarende ophold ved en
udenlandsk kræftbehandlingsinstitution. Der kan enten være tale om ansættelse på en klinisk
afdeling eller ophold ved en klinisk forskningsenhed.

Ved længerevarende, forstås en ansættelse eller ophold på minimum 3 måneder.

Der skal foreligge en bekræftelse fra den udenlandske institution på, at opholdet kan gennemføres.

Ansøgningsfrist 2. maj 2018

Læs mere her

Danske Kræftforskningsdage

DCCC – Danish Comprehensive Cancer Center og DMCG.dk inviterer til Danske Kræftforskningsdage - et nyt, nationalt initiativ, hvor formålet er at mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark. Det kommer til at foregå den 30. – 31. august 2018 på det nye konferencecenter Odeon midt i Odenses centrum, få minutters gang fra Odense Banegård. Vi håber, at forskere, klinikere, ph.d. studerende m.fl. har lyst til at deltage og bidrage til, at de Danske Kræftforskningsdage bliver en succes.

Deltagelse i Danske Kræftforskningsdage er gratis. Udgifter forbundet med transport og overnatning dækkes ikke. Du kan allerede nu tilmelde dig via http://www.conferencemanager.dk/DanskeKraeftforskningsdage/arrangementet.html. Der er maksimum plads til 200 deltagere, og tilmelding er derfor efter først-til-mølle princippet.

Programmet for dagen forventes klar medio marts.

Læs mere her  or Read this in english

Med venlig hilsen - Arrangementskomitéen

Cai Grau                                                                      Michael Borre                              Morten Mau-Sørensen

Formand Fagligt Udvalg DCCC                            Formand DMCG.dk                   Formand DSCF

Kristian Helin                                                             Jens Overgaard                           Jens Winther Jensen

Medlem af Styregruppen DCCC                         FU-medlem DMCG.dk              FU-medlem DMCG.dk

Medicinrådet, formand for udvalget vedrørende æggestokkekræft

Her søges enten en onkolog med specialistviden inden for æggestokkekræft uanset evt. habilitetskonflikter eller en habil onkolog fra et andet område. Der er altså mulighed for spændende udfordringer for en klinisk onkolog, der er fagligt velfunderet og som ønsker erfaring med evaluering af ny medicin. Link til habilitetspolitik  Link til redegørelse for opslaget

Interesserede bedes sende en mail til lars.henrik.jensen@dsko.org senest 15.1. og vedhæfte denne habilitetserklæring.

Nationalt Genom Center, 2 repræsentanter

DSKO skal udpege 2 repræsentanter til arbejdsgruppe under Nationalt Genom Center indenfor vidensdeling, erfaringsopsamling og standardisering. Dette er en betydelig national satsning, og det er helt centralt at få et par gode onkologer til at præge udviklingen i en konstruktiv retning. Find her:

Udpegningsbrev, komissorium og national strategi.

Interesserede bedes skrive til lars.henrik.jensen@rsyd.dk senest 15.1.2018 med en kort begrundelse.