Arkiv for Nyhed kategorien

onkolog med subspeciale i stråleterapi til DMSG

DSKO skal indstille en onkolog med subspeciale i stråleterapi og erfaring med myelomatosepatienter til DMSG (Dansk Myelomatose Studie Gruppe), som er en af de 4 DMCG’er under Dansk Hæmatologisk Selskab.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 3/10

3 onkologer til Endorsement af Europædiske cardio-onkologiske guidelines i Dansk Cardiologisk Selskab

DSKO skal indstille 3 onkologer til at indgå i DCS arbejdsgruppe: Kardiovaskulær farmakoterapi, mhp en endorsement proces, som gerne skulle udmønte sig i et skriv omkring en vurdering af seneste "guidelines on cardio-oncology" (link: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac244/6673995?login=false).

Interessede bedes kontakte formand@dsko.org senest 3/10

Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning

Der søges medlem af Ankenævnet for Patienterstatning

Nævnsarbejdets omfang vil være ca. ét møde om måneden (undtagen juli) á ca.
3-4 timers varighed med behandling af ca. 25 sager. Der skal påberegnes ca. 45
min. forberedelse pr. sag i ugerne op til mødet. Alle medlemmer honoreres efter
Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer
af kollegiale organer i staten.
Alle nævnsmøder bliver afholdt i Århus hos Styrelsen for Patientklager. Eventuelle
transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i nævnsmøder bliver
dækket efter statens rejseregler.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 15/9

Repræsentanter til DNOG

DSKO skal udpege repræsentanter til Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) fra de 4 behandlende centre.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 29/8