Arkiv for Nyhed kategorien

Årsmøde 2021 aflyses – virtuel udgave igangsættes

På trods af at der nu vaccineres mod Covid-19, kan vi ikke forvente at alle er færdigvaccineret til april 2021, samtidig kender vi ikke belastningen på sygehusene til april.
Vi ser derfor desværre ingen anden udvej end at aflyse DSKO’s årsmøde den 22-24. april 2021.
Der bliver arrangeret et virtuelt årsmøde med efterfølgende general forsamling den 22. april 2021 fra kl. 15 – så sæt endelig kryds i kalenderen. Yderlig information følger snarest.
Årsmøde 2022 afholdes 17-19. marts – så sæt et stort kryds i kalenderen.

Masteruddannelse i personlig medicin

Københavns Universitet har i samarbejde med Aalborg, Aarhus, Syddansk og Danmarks Tekniske Universitet søgt om godkendelse af masteruddannelsen. Hvis den opnår godkendelse i dec. 2020, får den studiestart i sep. 2021 med tilmelding i januar 2021.

Læs mere her

WHO – “The Essential Medicines List” – spørgeskema

Brug 10 minutter på at hjælpe WHO med at få overblik over hvilke lægemidler du mener er fremtidens lægemidler !

WHO har kontaktet DSKO vedr. distribution af et spørgeskema angående The Essential Medicines List.

Find invitationen her

Indstilling af medlemmer til følgegruppe for analyse af biobankområdet i Danmark

DSKO skal indstille mulige kandidater til følgegruppe for analyse af biobankområdet i Danmark. Endelig udpegning ved LVS

Kort ansøgning og cv sendes til formand@dsko.org senest 5/11

 

Læs mere her

Læs Kommissorium: Samarbejdsstruktur for analyse af et nationalt strategisk initiativ for biobankinfrastrukturen i Danmark her

Læs Kommissorium for følgegruppe til analyse af biobankområdet her

Status under corona-pandemien

Patientbehandling

Under corona-pandemien har de onkologiske afdelinger sikret behandlingen af danske kræftpatienter. Der har været lagt et stort arbejde i at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og samtidig sikre at den onkologiske behandling er givet rettidigt og sikkert.

Nogle patientkontakter har været omlagt til telefonkonsultation. Det har været nødvendigt, men i nogle tilfælde ikke optimalt. Den logistiske ændring med behov for telefonkontakter, har givet mulighed for at gentænke patientkontakten og vil i nogle klinikker kunne anvendes til veldefinerede patientpopulationer i fremtiden. Videokonsultationer vil også kunne bruges i nogle situationer. Det er dog vigtigt at disse redskaber ikke bruges til at overbooke eller presse tiderne.

På de onkologiske sengeafsnit har det været en balancegang at opretholde besøgsforbuddet, under samtidig hensyntagen til svært syge eller døende patienter - og deres pårørende. Vi er fortsat underlagt besøgsrestriktioner, som vi efterlever efter bedste evne.

Den protokollerede behandling har kun kortvarigt, eller slet ikke, været påvirket af pandemien.

Uddannelse

Selvom alle forårets obligatoriske uddannelseskurser måtte aflyses eller udskydes, forventer de uddannelsesansvarlige overlæger at, så godt som, alle uddannelsessøgende opnår at få opfyldt målbeskrivelsens kompetencer.

Ph.d.- studerende

DSKOs bestyrelse er opmærksom på at nogle Ph.d.- studerende har været inddraget i corona-beredskabet, uden at økonomi og tidsplan er blevet tilsvarende forlænget.

Årsmøde og generalforsamling

Årsmødet og generalforsamlingen måtte desværre aflyses. Der blev 25/5 afholdt virtuel generalforsamling med overholdelse af DSKOs love. Vi håber at kunne afholde vanligt årsmøde og generalforsamling i 2021 (22.-24. april).

Vi fortsætter arbejdet

Selvom det i Danmark aktuelt er lykkedes at holde smittetallet nogenlunde nede, vil det være en fortsat udfordring i dagligdagen at opretholde behandlingstilbud og samtidig undgå smitte af vores patienter og personale. Danske onkologer fortsætter dette arbejde.