Arkiv for Nyhed kategorien

Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til fire bestyrelsesmedlemmer og ni fagrådsmedlemmer pr. 1. januar 2022

DSKO skal indstille medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse & medlemmer af forskningsfondens faglige råd Sundhed og Sygdom med særlig viden inden for klinisk onkologi og molekylær biologi og genetik

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 16/5 og medsende samtykke

Se indkaldelsen her

Se oversigten over DFF's medlemmer her

Se udsendelseslisten her

Se samtykkeerklæring for kandidater foreslået til DFF's bestyrelse og faglige forskningsråd her

 

ILCA School of Liver Cancer 2021

Kursus for yngre onkologer der gerne vil lære mere om primær levercancer inkluderende både HCC og Cholangiocarcinom – se mere her

Uddeling 2021

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette års uddeling,

hvor der vil være 4.000.000 kroner til rådighed. Fonden ønsker at prioritere støtte til initiering af nye danske forskningsprojekter. Uddelingen målrettes yngre post-graduate forskere, således at der ydes støtte til ph.d. studier.
Skolarstipendiater og post docs kan ikke komme i betragtning. Der bevilges ikke støtte til kongresrejser.

Støtte kan gives til projekter inden for basal og epidemiologisk kræftforskning samt alle former for klinisk kræftforskning. Der kan ansøges om 1-årige bevillinger, der ikke overskrider 250.000 kr. På vegne Cancerlivfonden uddeles 3-4 legater til ansøgere, der forsker inden for emnerne årsag og vækst af kræft.

Fonden dækker ikke udgifter til ”overhead” eller studieafgifter. Der kan ikke forventes bevilling til projekter, som tidligere har opnået støtte fra fonden.

Ansøgeren skal være den unge forsker, som skal udføre det pågældende projekt. Den seniorforsker, der superviserer projektet, kan kun anbefale ét projekt.

Ansøgning modtages fra mandag den 1. marts 2021, og sendes elektronisk via et link på fondens hjemmeside: www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

 Ansøgningsfristen er onsdag den 1. april 2021 kl. 12.00.

Årsmøde 2021 aflyses – virtuel udgave igangsættes

På trods af at der nu vaccineres mod Covid-19, kan vi ikke forvente at alle er færdigvaccineret til april 2021, samtidig kender vi ikke belastningen på sygehusene til april.
Vi ser derfor desværre ingen anden udvej end at aflyse DSKO’s årsmøde den 22-24. april 2021.
Der bliver arrangeret et virtuelt årsmøde med efterfølgende general forsamling den 22. april 2021 fra kl. 15 – så sæt endelig kryds i kalenderen. Yderlig information følger snarest.
Årsmøde 2022 afholdes 17-19. marts – så sæt et stort kryds i kalenderen.

Masteruddannelse i personlig medicin

Københavns Universitet har i samarbejde med Aalborg, Aarhus, Syddansk og Danmarks Tekniske Universitet søgt om godkendelse af masteruddannelsen. Hvis den opnår godkendelse i dec. 2020, får den studiestart i sep. 2021 med tilmelding i januar 2021.

Læs mere her