Arkiv for Ledige poster kategorien

Arbejdsgruppe vedr. opdatering af NKR behandling af hjernemetastaser

DSKO skal udpege 2 onkologer til arbejdsgruppe vedr. opdatering af NKR behandling af hjernemetastaser.

Der afholdes 2 møder i arbejdsgruppen: 12. juni kl. 10-13 og 29. august kl. 10-16.

Repræsentanterne skal have specifikt sundhedsfagligt kendskab til behandling af hjernemetastaser, og det er en fordel, hvis de er vant til at arbejde evidensbaseret.

Der skal godkendes en habilitetserklæring, hvor deltagelse i f.eks. advisory borads ikke accepteres. Se vedhæftede.

Interesserede bedes senest 20.6.2017 (BEMÆRK opdateret dato) sende kort motivation til Lars Henrik Jensen formand@dsko.org

Se mere her

 

Ledig post i DGCG’s bestyrelse

DSKO skal udpege et medlem til en ledig bestyrelsespost i Dansk Selskab for Gynækologisk Onkologi (DGCG).

Interesserede DSKO-medlemmer bedes henvende sig til formanden Lars Henrik Jensen med en kort motiveret begrundelse senest d. 2 maj 2017 på mail formand@dsko.org

Medlemmer til DLCG og DNOG

Udpegning til DMCGerne: DLCG og DNOG

DSKO’s bestyrelse skal udpege to repræsentanter til Dansk Lunge Cancer Gruppe.
Udpegningen gælder for 2 år.

Desuden skal der udpeges en repræsentant fra Århus til Dansk NeuroOnkologisk Gruppe.
Denne udpegning er for 4 år.

Alle skal repræsentere DSKO bredt og skal orientere DSKO’s bestyrelse om væsentlige emner.

Interesserede bedes sende en kort begrundelse til DSKO’s formand formand@dsko.org

Ansøgningsfrist 29.12.2016
Med venlig hilsen
Lars Henrik Jensen
Formand DSKO