Arkiv for Ledige poster kategorien

Medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft og non-melanom hudkræft

DSKO skal udpege 2 speciallæger inden for klinisk onkologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence inden for non-melanom hudkræft.

Se mere i kommissoriet her

Information om habilitetsregler ses her: https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet

Forventninger til tidsforbrug ses her: https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

Interesserede bedes sende en kort motivation og kontaktoplysninger til formand@dsko.org senest 5. marts 2019.

DSKO repræsentant til nystartet PLEURAGRUPPE

Dansk Lungemedicinsk Selskab har taget initiativ til at danne en Pleura-gruppe. Vision er at højne udredning og behandling af pleurasygdomme herunder empyem, pneumothorax, maligne pleuraeffusioner og mistænkt malignitet (både mesotheliom og andre cancere).

Der skal laves fælles instrukser og planer for forskningsindsatser.

Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 19.2.2019

Osteonekrose

Hvis du interesserer dig for osteonekrose og sammenhængen til bisfosfonater og denosumab, så er der mulighed for at indgå i et arbejde i Sundhedsstyrelsen. Formålet er at klarlægge problemet og lave en formidlingsindsats om mulighederne for forebyggelse.

Første møde er i Sundhedsstyrelsen 29.1.2019 kl 15.

Nærmere oplysninger og interessetilkendegivelse snarest: formand@dsko.org

Non-melanom hudkræft, arbejdsgruppe

DSKO søger et par onkologer til en multidisciplinær arbejdsgruppe. Gruppen skal afklare, om og i så fald hvordan, der kan etablere en DMCG for denne cancertype.

Det vil være naturligt, at både den medicinske behandling og stråleterapi er repræsenteret, ligesom der gerne må være geografisk balance.

Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 7. februar 2019.

Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. brystkræft (Id nr.: 1640182)

DSKO skal indstille en kandidat til posten som formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft

 

Fagudvalgets arbejde er nærmere belyst her:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/brystkraeft

Der er planlagt fagudvalgsmøder d. 18. februar 2019 og d. 25 marts 2019.

Interesserede bedes orientere sig om habilitetspolitikken:

https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet

Og det forventede omfang af arbejdet:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

 

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 11. januar 2019.

Ny formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene

DSKO skal indstille en ny formand til dette fagudvalg. Interesserede bedes sende kort motivation senest 15, januar 2019 til formand@dsko.org

Kandidaten skal følge Medicinrådets habilitetspolitik:

https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet/udfyld-habilitetserklaering

Der er yderligere oplysninger om det forventede tidsforbrug mv. på:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

Stillingen skal besættes 1. april 2019.

Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige

Skal du med på holdet, når vi opbygger en ny styrelse centralt i Aarhus? Brænder du for at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i et tværfagligt miljø? Så kan du meget vel være vores nye kollega i Styrelsen for Patientklager.

Der søges sagkyndige konsulenter og også onkologer, selvom det ikke står i opslaget.

 

Læs opslaget her

Kandidater til Vidensråd for Forebyggelse

DSKO er blevet opfordret til at indstille max to kandidater til Vidensråd for Forebyggelse. Der skal være tale om kandidater med dokumenteret forskningserfaring på forebyggelsesområdet og gerne erfaring med lignende rådgivnings- og formidlingsarbejde. Arbejdet omfatter 3-5 timer gennemsnitligt pr måned og er honoreret. Yderligere oplysninger kan fås hos formand@dsko.org og interessetilkendegivelse kan også sendes til den adresse. Deadline 10.11.2018

DSKO repræsentant, arbejdsgruppe om vertebroplastik

Dansk Rygkirurgisk Selskab har fået støtte fra Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en National Klinisk Retningslinje for perkutan vertebroplastik til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen.
I den forbindelse ønskes en repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi til den tværfaglige repræsentanter. Interesserede medlemmer bedes skrive til formand Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org senest 24.10.2018