Arkiv for Ledige poster kategorien

Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. brystkræft (Id nr.: 1640182)

DSKO skal indstille en kandidat til posten som formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft

 

Fagudvalgets arbejde er nærmere belyst her:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/brystkraeft

Der er planlagt fagudvalgsmøder d. 18. februar 2019 og d. 25 marts 2019.

Interesserede bedes orientere sig om habilitetspolitikken:

https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet

Og det forventede omfang af arbejdet:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

 

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 11. januar 2019.

Ny formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene

DSKO skal indstille en ny formand til dette fagudvalg. Interesserede bedes sende kort motivation senest 15, januar 2019 til formand@dsko.org

Kandidaten skal følge Medicinrådets habilitetspolitik:

https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet/udfyld-habilitetserklaering

Der er yderligere oplysninger om det forventede tidsforbrug mv. på:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

Stillingen skal besættes 1. april 2019.

Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige

Skal du med på holdet, når vi opbygger en ny styrelse centralt i Aarhus? Brænder du for at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i et tværfagligt miljø? Så kan du meget vel være vores nye kollega i Styrelsen for Patientklager.

Der søges sagkyndige konsulenter og også onkologer, selvom det ikke står i opslaget.

 

Læs opslaget her

Kandidater til Vidensråd for Forebyggelse

DSKO er blevet opfordret til at indstille max to kandidater til Vidensråd for Forebyggelse. Der skal være tale om kandidater med dokumenteret forskningserfaring på forebyggelsesområdet og gerne erfaring med lignende rådgivnings- og formidlingsarbejde. Arbejdet omfatter 3-5 timer gennemsnitligt pr måned og er honoreret. Yderligere oplysninger kan fås hos formand@dsko.org og interessetilkendegivelse kan også sendes til den adresse. Deadline 10.11.2018

DSKO repræsentant, arbejdsgruppe om vertebroplastik

Dansk Rygkirurgisk Selskab har fået støtte fra Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en National Klinisk Retningslinje for perkutan vertebroplastik til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen.
I den forbindelse ønskes en repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi til den tværfaglige repræsentanter. Interesserede medlemmer bedes skrive til formand Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org senest 24.10.2018

Formand for Medicinrådets fagudvalg for tarmkræft

DSKO skal indstille en ny formand til dette udvalg.

Habilitetspolitikken fremgår af: http://medicinraadet.dk/media/4892/habilitetspolitik-godkendt-290317-web.pdf

Det forventede tidsforbrug fremgår af: http://www.medicinraadet.dk/om-medicinraadet/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

Interesserede bedes udfylde og sende habilitetserklæring til DSKO formand lars.henrik.jensen@rsyd.dk senest 6. april 2018.

 

Find habilitetserklæringen her

HPV-vaccine til drenge, KORT FRIST

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen vurdere, om drenge bør tilbydes gratis HPV-vaccination. I forbindelse med dette arbejde nedsættes en følgegruppe. DSKO vil gerne udpege en onkolog med viden og interesse for spørgsmålet til denne følgegruppe. Første møde er 23.2. kl  12-15 og andet møde 11.4. kl 12-16.

Interesserede bedes skrive til sekretaer@dsko.org senest 11.2.2018.