Arkiv for Ledige poster kategorien

Nationalt Genom Center – Udpegning af medlemmer til specialistnetværk vedr. Uhelbredelig kræft – frist 21. juni

DSKO skal indstille onkologer til udpegning til NGC’s specialistnetværk vedr. uhelbredelig kræft

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org med kort motiveret ansøgning og CV, senest 17/6

Der skal udpeges ;

…klinisk faglige eksperter fra de afdelinger, der har ansvar for behandling af patienter i den/de relevante patientgrupper, eller hvor det skønnes relevant for den pågældende patientgruppe at udpege faglige eksperter fra samarbejdende afdelinger. De udpegende medlemmer bør, hvor det er muligt, repræsentere forskellige regioner og bør, om muligt, ikke være fra samme afdeling. De udpegede medlemmer skal have erfaring i brug af omfattende genetiske test i patientbehandling, jf. kommissoriet side 2.

Første møde i specialistnetværket for Uhelbredelig kræft er 7. september kl. 13.30-15.30 (introduktion), andet møde 6. oktober kl. 13.30-15.30 – begge møder er virtuelle.

Læs udpegningsbrevet her

Læs kommissoriet her

Invitation til indstilling af emner til Lærings- og Kvalitetsteams

Projekter til nationalt Lærings- og Kvalitetsteams
DSKO kan indstille projekter til nationalt Lærings- og Kvalitetsteams. Vi modtager derfor gerne henvendelser med forslag til dette senest 1/8, på formand@dsko.org.
Derefter kan der, efter aftale, udformes endelig indstilling

Læs Invitation til indstilling af nye projekter til nationalt Lærings- og
Kvalitetsteams og skabelon til indstilling her

Læs velkomstfolder til LKT 2021 her

Læs "Værd at vide før indstilling af emner til nationale Lærings- og kvalitetsteams" her

Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til fire bestyrelsesmedlemmer og ni fagrådsmedlemmer pr. 1. januar 2022

DSKO skal indstille medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse & medlemmer af forskningsfondens faglige råd Sundhed og Sygdom med særlig viden inden for klinisk onkologi og molekylær biologi og genetik

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 16/5 og medsende samtykke

Se indkaldelsen her

Se oversigten over DFF's medlemmer her

Se udsendelseslisten her

Se samtykkeerklæring for kandidater foreslået til DFF's bestyrelse og faglige forskningsråd her