Arkiv for Ledige poster kategorien

UEMS repræsentant for stråleterapi

DSKO skal udpege en UEMS repræsentant for stråleterapi

UEMS står for Foreningen af speciallæger i Europa. UEMS er lægeverdenens officielle link til EU og den Europæiske lovgivning. UEMS er lægeverdens officielle stemme i EU gennem lobbying mv. UEMS forholder sig til den frie bevægelighed i EU, anerkendelse af specialer, akkreditering af internationale curricula og interdisciplinære konflikter, ligesom der udvikles harmoniserede modeller for træning og uddannelse. Nogle specialer afholder også årlige europæiske eksaminer.

Som UEMS repræsentant for stråleterapi er sammen med den tilsvarende danske repræsentant for medicinsk onkologi udpeget af Lægeforeningen og fungerer som konsulenter  for lægeforeningen i internationale spørgsmål der involverer stråleterapi. Man har ikke stemmeret i UEMS. Det er udelukkende Lægeforeningen der har dette.

Der holdes et årligt møde med Lægeforeningen og det er den minimale aktivitet man skal lægge. Lægeforeningen har dog et budget der tillader at man kan deltage i 1-2 årlige møder i UEMS og det anbefales stærkt at man engagerer sig internationalt for at få mest muligt ud af funktionen.

Det lyder uoverskueligt – ja! Man er dog ikke alene. Der er de stemmeberettigede repræsentanter i lægeforeningen og den nye repræsentant vil blive knyttet til ESTROs UEMS repræsentanter og den lille gruppe mennesker der er bag.

For spørgsmål og yderligere info: kontakt Jesper Grau Eriksen på jesper@oncology.au.dk

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 7/12

arbejdsgruppe under DSOG

DSKO skal udpege en onkolog til arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Obstetrik og gynækologi, vedrørende gynækologiske aspekter af Tamoxifen- og Letrozolbehandling.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 23/11

onkolog med subspeciale i stråleterapi til DMSG

DSKO skal indstille en onkolog med subspeciale i stråleterapi og erfaring med myelomatosepatienter til DMSG (Dansk Myelomatose Studie Gruppe), som er en af de 4 DMCG’er under Dansk Hæmatologisk Selskab.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 3/10

3 onkologer til Endorsement af Europædiske cardio-onkologiske guidelines i Dansk Cardiologisk Selskab

DSKO skal indstille 3 onkologer til at indgå i DCS arbejdsgruppe: Kardiovaskulær farmakoterapi, mhp en endorsement proces, som gerne skulle udmønte sig i et skriv omkring en vurdering af seneste "guidelines on cardio-oncology" (link: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac244/6673995?login=false).

Interessede bedes kontakte formand@dsko.org senest 3/10

Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning

Der søges medlem af Ankenævnet for Patienterstatning

Nævnsarbejdets omfang vil være ca. ét møde om måneden (undtagen juli) á ca.
3-4 timers varighed med behandling af ca. 25 sager. Der skal påberegnes ca. 45
min. forberedelse pr. sag i ugerne op til mødet. Alle medlemmer honoreres efter
Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer
af kollegiale organer i staten.
Alle nævnsmøder bliver afholdt i Århus hos Styrelsen for Patientklager. Eventuelle
transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i nævnsmøder bliver
dækket efter statens rejseregler.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 15/9

Repræsentanter til DNOG

DSKO skal udpege repræsentanter til Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) fra de 4 behandlende centre.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 29/8