Arkiv for Ledige poster kategorien

Møderækken Digital Sundhed 2020 – ledige pladser og live-streaming

Der er fortsat ledige pladser til møderækken Digital Sundhed 2020

Vi har flyttet møderækken Digital Sundhed 2020 til store lokaler hos IDA på Kalvebod Brygge i København. Det er derfor fortsat muligt at få en plads ved de tre første møder om den digitale revolution – møderne finder sted om eftermiddagen 7., 18. og 24. september. Program og tilmelding her.

Der er venteliste til det afsluttende heldagsmøde i Fællessalen på Christiansborg under titlen ‘Doktor Google eller doktor Hansen’.

Alle fire arrangementer bliver live-streamet, så de kan følges fra kontoret eller derhjemme – læs nærmere på www.selskaberne.dk

DSKO skal udpege ny forfatter til pro.medicin.dk

DSKO skal udpege en forfatter til Pro.medicin.dk til afsnittet om endokrin terapi til mammacancer og endometriecancer

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 1/9

Nedenfor her, er et link til afsnittet, samt de tilhørende lægemiddelgrupper:

https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318674

I nedenstående link finder I lidt yderligere information om arbejdet som forfatter på pro.medicin.dk

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/52

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/53#a000

DSKO skal udpege ny forfatter til pro.medicin.dk

DSKO skal udpege en forfatter til Pro.medicin.dk til afsnittet om Endokrin terapi, samt tilhørende underafsnit.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 24/3

Nedenfor her, er et link til afsnittet, samt de tilhørende lægemiddelgrupper:

https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318674

I nedenstående link finder I lidt yderligere information om arbejdet som forfatter på pro.medicin.dk

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/52

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/53#a000

Udpegning – opdatering af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

DSKO skal udpege 2 repræsentanter til opdatering af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft.

Ansøgning sendes til formand@dsko.org senest 25/3

Se NKR for prostatakræft her

Se skriftlig beskrivelse af opdateringsprocessen her

Se PICO NKR rehabilitering af patienter med prostatakræft her

Se Udpegningsbrev NKR arbejdsgruppe for prostatakræft her

Genopslag – “Call for interest” – Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler

Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler vedr. medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til IVD
EU Kommissionen har offentliggjort ansøgningsskemaerne til ekspertpaneler for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik jf. de nye EU forordninger.
Ekspertpanelerne skal give konsistent videnskabelig, teknisk og/eller klinisk rådgivning om implementering af forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Det er altså en mulighed for at få dansk repræsentation i dette arbejde, som giver mulighed for at have indflydelse på vurderingen af specifikke høj-risiko medicinsk udstyr før de kommer på markedet, ligesom ekspertpanelerne vil blive involveret i andre opgaver som bidrager til udviklingen af fælles specifikationer til klinisk vurdering af udstyrskategorier, vejledende dokumenter eller standarder.

Der skal nedsættes 11 ekspertpaneler, fordelt som følgende:

(1) Orthopaedics, traumatology, rehabilitation, rheumatology;

(2) Circulatory system;

(3) Neurology;

(4) Respiratory system, anaesthesiology, intensive care;

(5) Endocrinology and diabetes;

(6) General and plastic surgery and dentistry;

(7) Obstetrics and gynaecology, including reproductive medicine;

(8) Gastroenterology and hepatology;

(9) Nephrology and urology;

(10) Ophthalmology;

(11) In-vitro diagnostic medical devices (IVD).

Derudover skal der nedsættes et overordnet screeningspanel, som skal gennemgå alle forespørgsler og visitere dem til de rigtige ekspertpaneler.

Ekspertpanelerne kan efter aftale med Kommissionen oprette permanente eller ad-hoc undergrupper, der er betroet specifikke opgaver og sammensat af et vist antal af dets medlemmer.

Kommissionen håber på, at man kan rekruttere 246 eksperter til at dække de 11 (12) ekspertgrupper, og derudover få en central liste på 1000 eksperter som man kan trække ind i task forces ad hoc efter behov, samt til at afløse i ekspertpanelerne hvis et medlem stopper.

Til at starte med vil Kommissionen kompensere for den tid man bruger i et ekspertpanel, men på sigt er det meningen at de skal finansieres gennem gebyrer (I kan se nærmere herom i vedhæftede Implementing Act).

Fristen for at ansøge om at blive en del af et ekspertpanel er den 24. November 2019.

Link til ansøgningsskemaer:

https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-expert-panels-medical-devices-and-vitro-diagnostic-medical-devices_en  Her står der også noget om habilitetskrav mv.

Læs Implementing Act her

Udpegning til IRF’s specialistgruppe

Udpegning til IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Kønshormoner

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 22/1 2020

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi anmodes om at udpege 1 repræsentant til specialistgruppen med henblik på opdatering af hovedterapigruppen Kønshormoner, herunder baggrundsnotat Hormonal Antikonception og baggrundsnotat Hormonbehandling i klimakterie og menopause

Læs mere her

Læs kommissoriet her

DSKO skal udpege en repræsentant for medicinsk onkologi til UEMS

DSKO skal udpege en repræsentant for medicinsk onkologi til European Union for Medical Specialists (UEMS).

Repræsentantens primære rolle er observatør af, at det der foregår på EU plan ikke stikker af fra "den danske model". Arbejdsmængden er begrænset - og afhængig af engagement. Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 1/12 2019.

Lægeforeningen er medlem af UEMS - sammenslutningen af speciallæger i Europa.

Du kan finde information om UEMS på deres hjemmeside: www.uems.eu , hvor der også er link til de forskellige specialistsektioners hjemmesider.

Læs også UEMS’ statutter og "Rules of procedures" for UEMS' sektioner og boards. Explanatory Notes, som er et uddybende notat om UEMS struktur, er også informativt.

FAS afholder hvert år et møde for alle danske repræsentanter i UEMS-regi. I tilknytning til mødet tilbydes desuden et “introduktionskursus”, specielt for nyvalgte, hvor det formelle grundlag for UEMS’ arbejde gennemgås.

Mødet afholdes normalt i januar måned. Mødet i 2019 blev afholdt tirsdag den 15. januar 2019, og du kan finde program og oplæg fra årsmødet på hjemmesiden (https://www.laeger.dk/uems)
Dato for 2020-mødet er fastlagt til onsdag den 15. januar fra kl. 15.30-19. Intro-kursus for nye repræsentanter fra kl. 13.00.

På FAS' hjemmeside: https://www.laeger.dk/uems kan du også læse om det økonomiske tilskud, som ydes til sektionens deltagelse i UEMS-møder.
Der er også information om udpegningsprocedure, samt en oversigt over alle danske UEMS-repræsentanter (listen opdateres jævnligt).