Behandling af hjernemetastaser

Onkologer har jævnligt patienter med hjernemetastaser. Sundhedsstyrelsen har nu udgivet en opdateret National Klinisk Retningslinie om behandlingen af hjernemetastaser. Her er der gode og vægtede svar på de kliniske udfordringer, som disse patienter kan give.

Se mere her