Australien

Andre lægers erfaringer

- hvor, hvornår, hvor længe og med hvilket formål (forskning, klinisk ophold, andet) I har været afsted  

Januar 2014, Crown Princess Mary Cancer Centre, Sydney, 1 år (klinisk ophold),

- hvor i uddannelse/arbejdsliv I var under opholdet

Tog afsted det sidste år af min speciallæge udd.

- om I har fået finansiel støtte/rejselegater af organisationer (fx ESMO, FYO) eller fonde

Modtog DSKOs rejselegat samt århus universitets internationaliseringspulje

Vi ville også blive rigtig glade for

- en kort beskrivelse af opholdet med lidt information om arbejdsdag/forskningsdag, hvad der var godt, hvad der kunne gøres anderledes

- hvad der kan anbefales og gerne nyttige informationer/links (fx hvilke dokumenter og kvalifikationer der skal være i orden), som kan gøre processen nemmere, for de næste der skal afsted.

Jeg har vedhæftet 2 rejsebreve som egentlig dækker det hele. I må gerne bruge dem inkl. billeder hvis I har lyst.

Endeligt vil vi spørge, om vi på siden må skrive

- kontaktoplysninger i form af mailadresse og arbejdsadresse, som interesserede kan kontakte jer på

Arbejdsmail: annenorr@rm.dk, regionshospitalet Randers, DPT, anæstesiafdelingen

 

Rejsebrev 1

Rejsebrev 2

Læs om forberedelserne til turen her

DSKO Udlandsophold i Australien 

- Hvor, hvornår, hvor længe, og med hvilket formål (forskning, klinisk ophold, andet) I har været afsted?

Ansættelse fra Juni 2017 til Juli 2018 på Crown Princess Mary Cancer Centre (CPMCC) Westmead Hospital og Nepean Cancer Care Centre (NCCC) Nepean Hospital

Western Sydney Cancer Network, Director Professor Paul Harnett, 166-174 Hawkesbury Road, 2145 Sydney, NSW, Australien

12 mdr. klinisk ophold forhåndsgodkendt fra Videreuddannelses Sekretariat Region Øst som 5. år af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi. Jeg har været ansat hhv. 6 mdr. på Westmead og 6 mdr. på Nepean Cancer Care Centre

- Hvem og hvor i uddannelse/arbejdsliv I var under opholdet?

Vi tog af sted som familie med William og Oliver på hhv. 11 og 13 år, samt min ægtefælle Allan, uddannet speciallæge i kardiologi. Vores drenge har gennemført 1 års skolegang i Sydney, og Allan var ansat 12 mdr. som ”Honorary PCI Fellow” i ”Cath Lab” på Westmead Hospital, arrangeret gennem Kardiologisk Afd. Westmead hospital.

Jeg har tidligere gennemført I-stilling samt PhD uddannelse, og opholdet i Sydney afslutter mit 5 årige hoveduddannelsesforløb i klinisk onkologi. 

- Om I har fået finansiel støtte/legater af organisationer (fx ESMO/FYO) eller fonde?

Ja, jeg har  modtaget DSKO’s rejselegat i 2017 

- En kort beskrivelse af opholdet med lidt information om arbejdsdag/forskningsdag, hvad der var godt, hvad der kunne gøres anderledes

Opholdet i Sydney har været en stor oplevelse for os alle 4 på både arbejds-/skole- og personligt plan. Det har været meget inspirerende at opleve en arbejdsplads på 2 forskellige internationale centre indenfor onkologisk behandling samt en engelsktalende kultur.

Arbejdsdagen har været klinisk med overvejende ambulante funktioner med fokus på uddannelse og læring indenfor gynækologisk onkologi (Fellowship i GynOnc). I Australien er speciallægerne uddannet enten medicinske onkologer  (MedOnc) eller stråleonkologer (RadOnc), og hverdagen er derfor anderledes opbygget end herhjemme. Daglig arbejdsdag er fra 8.30-17.00 og indimellem kliniske funktioner, som er arrangeret enten som et formiddags- (9-13) eller eftermiddags amb. (14-17), er der tid til møde deltagelse, patient opfølgning, administrativt arbejde og studier/forskning.

På CPMCC på Westmead Hospital har jeg arbejdet som medicinsk onkolog under Prof Paul Harnett i hans ”Womens Cancers Clinic”, hvor jeg har set bryst- og gynækologiske kræftpatienter 3 dage pr. uge. Samtidig arbejdede jeg for Dr Viet Do 2 dage pr. uge dels i stråle/brachytherapi med gynækologiske patienter og dels i et stråleambulatorium med gyn/prostata kræftpatienter.  En gang om ugen deltog jeg i hhv. GynOnC MDT, kemoterapi ”Write up”, ”Journal Club” og/eller ”Scientific Meeting” skiftevis mellem RadOnc og MedOnc gruppen.

Efter 6 mdr. skiftede jeg til NCCC, Nepean Hospital, som er en mindre onkologisk enhed med mere blandede arbejdsopgaver. Jeg så fortsat bryst-/gyn-/prostata pt. i hhv. MedOnc/RadOnc amb. men indgik desuden i tilsyns- og dagvagtfunktion. Jeg fik derigennem en mere bred kontakt til afdelingen og stuegangsgående læger samt funktion i kemoterapi enheden. Jeg fortsatte med at være 1 dag ugentligt på CPMCC, Westmead i Prof Harnetts gruppe i en mere specialiseret gyn funktion efter eget ønske.

”Sydneysiders” er generelt et meget venligt og afslappet folkefærd med deres favorit udtryk værende ”no worries”! Jeg har følt mig godt modtaget de steder jeg har været og har mødt nogle fantastiske mennesker. Samtidig har jeg indimellem savnet dansk struktur og effektivitet samt generelt IT løsninger og bedre organisation. Det er lærerigtig at arbejde i forskellige kulturer, og jeg synes at de både på CPMCC og NCCC har en tiltalende pædagogisk tilgang med meget fokus på yngre lægers læring. Min opfattelse er, at der bruges flere ressourcer på ”mesterlære” metode, hvilket er godt, men som også har andre bagsider.

- Hvad der kan anbefales og gerne nyttige informationer (Fx hvilke dokumenter og kvalifikationer der skal være i orden), som kan gøre processen nemmere, for de næste der skal af sted.

I forhold til et klinisk ophold har jeg været glad for, at det på forhånd var GynOnk subspecialiseret, da det har givet adgang til mere fokuserede MedOnc/RadOnc funktioner. Samtidig har jeg været heldig at få adgang til deltagelse i et ugentligt forsknings/labmøde i Prof. Anna deFazio´s gruppe omhandlende INdividualised OVAarian cancer Treatment – INOVATe project. Endelig fik jeg i kraft af et mere fokuseret gynonk ophold også støtte til deltagelse i ANZGOG Annual Meeting 2018 i Brisbane.

Den ubetinget største udfordring ved et klinisk ophold er det omfattende forarbejde med godkendelser, der er påkrævet, for at det kan lykkedes. Det kræver planlægning i god tid, men det kan godt lade sig gøre! Vedhæftet en mere detaljeret beskrivelse af godkendelsesprocesser og tips.

Kontakt venligst : Frede Donskov, MD, DMsci, Århus Universitetshospital

Mail: frede.donskov@auh.rm.dk

Kontaktoplysninger: Trine Zeeberg Iversen

Mail: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk

Nyttige Links

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5