Arbejdsgruppe – Sundhedsstyrelsen Eksperimentel kirurgi

DSKO har mulighed for at indstille et eller flere medlemmer til arbejdsgruppe vedrørende etablering af eksperimentelle kirurgiske centre, som anført i nedenstående uddrag af brev fra LVS.

Interesserede DSKO-medlemmer bedes henvende sig til formanden Lars Henrik Jensen med en kor motiveret begrundelse senest d. 20. februar 2017

formand@dsko.org

 

Til de videnskabelige selskaber og sekretariater

LVS har modtaget denne anmodning om indstillinger fra Sundhedsstyrelsen. Baggrunden er, at der skal etableres kirurgiske eksperimentelle centre.

Formålet med projektet er ”at styrke erfaringsopsamlingen og tilbuddet om eksperimentel kirurgisk behandling i Danmark, og sikre en høj international kvalitet i kræftkirurgien og ensartet udbredelse af nye behandlingsformer”

LVS skal indstille 10  personer som ifølge kommissoriet har konkret, klinisk og videnskabelig erfaring med kirurgisk og eksperimentel behandling af kræftpatienter og som kan bidrage med generel rådgivning på tværs af specialerne.
Herefter vil Sundhedsstyrelsen udpege 5 på en sådan måde, at den samlede arbejdsgruppe får den ønskede faglige og geografiske sammensætning.

LVS skal på denne baggrund derfor bede om indstillinger til denne proces – hvor LVS altså har indstillingsretten, men hvor udpegningen foretages af Sundhedsstyrelsen.

Det gælder som altid, når man repræsenterer LVS, at man skal være indstillet på at repræsentere bredt og ikke udelukkende egne eller lokale interesser.

 

Links til 

Udpegningsbrev 

Kommissorium