Ansøgning om H-stilling

Ansøgning til H-stilling i klinisk onkologi

Den ansættende myndighed er regionerne og der kan søges hoveduddannelse i hver af de 3 Videreuddannelsesregioners sekretariater – se disse for detaljeret information om opslag, dokumentation mm.:

Videreuddannelsesregion Nord
Videreuddannelsesregion Syd
Videreuddannelsesregion Øst

Til brug for ansøgning udfærdiges:

  1. Motiveret ansøgning efter de 7 lægeroller, ansøgningen bør ikke overstige én A4 side.
  2. Curriculum Vitae
  3. Læger, som på ansøgningstidspunktet ikke har gennemført i-stilling skal fremsende denne attest.
  4. Dokumentation for
  • Ret til selvstændigt virke
  • Påberåbte kvalifikationer; faglige, pædagogiske, videnskabelige mm.
  • Arbejds- og opholdstilladelse for udenlandske statsborgere
  • Du bedes angive mindst én reference fra et ophold på onkologisk afdeling. Hvis ansættelsesudvalget har kontaktet referencen vil du få et referat af samtalen.

Det gamle pointsystemet erstattes af faglig profil og ansættelsessamtaler (se nedenfor)

Der skal sendes ét sæt ansøgninger til hver region, hvor der eventuelt søges stilling. Vær opmærksom på at der kan være forskellige datoer for opslag, ansøgningsfrist og samtale i hver af de tre regioner. Alle ansøgere, der er kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet vurderes, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
Afslag på ansættelse vil indeholde en karrierevejledende begrundelse.

Ansøgningsskema
Ansøgningsskemaer og tilhørende vejledning findes på hjemmesiden for hver af de tre Videreuddannelsesregioner (se links ovenfor).

Faglig Profil
Den faglige profil for klinisk onkologi findes her

Tekst i ansøgning
Der ønskes en kort beskrivelse af din personlige profil delt i op i hver af de syv lægelige roller som beskrevet i målbeskrivelsen for klinisk onkologi. Det kan være svært at holde rollerne helt adskilte og en vis overlapning er tilladelig. Du prioriterer hvor meget du vil skrive til hver rolle og spørgsmål. Alle bør besvares.

Samtaleark - se nærmere her (pdf). Indholdet er kun vejledende for spørgsmål som kan forekomme.

Vurdering ved samtalen - se nærmere her (pdf).