Ansøgning af legater hos Dansk Kræftforskningsfond

Uddeling 2020

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette års uddeling,

hvor der vil være 2,7 mio. kroner til rådighed. Fonden ønsker at prioritere støtte til initiering af nye danske forskningsprojekter. Uddelingen målrettes yngre post-graduate forskere, således at der ydes støtte til ph.d. studier. Skolarstipendiater og post docs kan ikke komme i betragtning. Der bevilges ikke støtte til kongresrejser.

Støtte kan gives til projekter inden for basal og epidemiologisk kræftforskning samt alle former for klinisk kræftforskning. Der kan ansøges om 1-årige bevillinger, der ikke overskrider 250.000 kr. Fonden dækker ikke udgifter til ”overhead” eller studieafgifter. Der kan ikke forventes bevilling til projekter, som tidligere har opnået støtte fra fonden.

Ansøgeren skal være den unge forsker, som skal udføre det pågældende projekt. Den seniorforsker, der superviserer projektet, kan kun anbefale ét projekt.

Ansøgning modtages fra søndag den 1. marts 2020, og sendes elektronisk via et link på fondens hjemmeside: www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. april 2020 kl. 12.00.