360 graders FeedBack

Dansk onkologi har nu sin egen spørgeramme.

360 graders FeedBack fra firmaet PeoplePartner er obligatorisk for alle uddannelsessøgende i Region Midt og breder sig langsomt til det meste af landet. Spørgerammens indhold er standard for alle specialer, men dækker kun ganske få specifikke kompetencer i målbeskrivelsen. Derfor har vi i klinisk onkologi anmodet om at lave vor egen spørgeramme og samtidigt justeret målbeskrivelsens nye udgave fra 2013, så det hele passer sammen.

Se spørgerammen for klinisk onkologi her.

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org