360 graders FeedBack

Dansk onkologi har nu sin egen spørgeramme.

360 graders FeedBack fra firmaet PeoplePartner er obligatorisk for alle uddannelsessøgende i Region Midt og breder sig langsomt til det meste af landet. Spørgerammens indhold er standard for alle specialer, men dækker kun ganske få specifikke kompetencer i målbeskrivelsen. Derfor har vi i klinisk onkologi anmodet om at lave vor egen spørgeramme og samtidigt justeret målbeskrivelsens nye udgave fra 2013, så det hele passer sammen.

Se spørgerammen for klinisk onkologi her.