2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. lungekræft

DSKO skal udpege/genudpege et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 8/9

Læs om Habilitetspolitik her

Læs vejledning i udfyldelse af habilitetserklæring her