2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 14/8

Læs om Habilitetspolitik her

Læs vejledning i udfyldelse af habilitetserklæring her