NYHEDER

SENESTE NYT

KALENDER

tors 23

DSKO årsmøde

23. marts kl. 13:00 - 25. marts kl. 13:00

DSKO INDSTILLER/UDPEGER

DSKO indstiller/udpeger gerne medlemmer til diverse styregrupper, arbejdsgrupper, udvalg og lignende.

For at sikre synlighed og transparens, forudgås en udpegning altid af et offentligt opslag på hjemmesiden, med minimum 14 dages svarfrist.

På hjemmesiden kan også opslås eksterne poster, med ansøgning direkte til anden part. I sådanne tilfælde gælder også 14 dages svarfrist. Endvidere skal det fremgå af opslaget at posten er tidsbegrænset for en periode af to år ad gangen, med mindre andre funktionsperioder er angivet i de pågældende udvalg, samt om der er mulighed for at genopstille. Endvidere skal omfang af ansøgning og CV fremgå.