DET MENER DSKO OM

Autorisation af hospitalsfysikere

DSKO har sammen med DSMF arbejdet for autorisation for hospitalsfysikere

Privat onkologi i Danmark

DSKO har udtalt sig vedr. kræftbehandling på privathospitaler

Kræftplan V

DSKO arbejder løbende med at bidrage til udarbejdelsen af Kræftplan V

NYHEDER

KALENDER

apr 04

DSKO årsmøde 2024

4. april 2024 kl. 00:00 - 6. april 2024 kl. 00:00

DSKO INDSTILLER/UDPEGER

DSKO indstiller/udpeger gerne medlemmer til diverse styregrupper, arbejdsgrupper, udvalg og lignende.

For at sikre synlighed og transparens, forudgås en udpegning altid af et offentligt opslag på hjemmesiden, med minimum 14 dages svarfrist.

På hjemmesiden kan også opslås eksterne poster, med ansøgning direkte til anden part. I sådanne tilfælde gælder også 14 dages svarfrist. Endvidere skal det fremgå af opslaget at posten er tidsbegrænset for en periode af to år ad gangen, med mindre andre funktionsperioder er angivet i de pågældende udvalg, samt om der er mulighed for at genopstille. Endvidere skal omfang af ansøgning og CV fremgå.